نارسایی های ترجمه قرآن کریم پس از انقلاب اسلامی
56 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) بیست و دوم اردیبهشت 1382 - شماره 149 (3 صفحه - از 5 تا 7)
تعداد شرکت کننده : 0