گزارشی از نشست نقد و بررسی ترجمه علی موسوی گرمارودی از قرآن کریم
60 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : کتاب ماه دین ) شهریور 1391 - شماره 179 (4 صفحه - از 3 تا 6)
تعداد شرکت کننده : 0