ترجمه قرآن و مترجمان، ضرورت ها و روش ها
62 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : بینات ) بهار و تابستان 1385 - شماره 49 و 50 (80 صفحه - از 88 تا 167)
تعداد شرکت کننده : 0