دو ترجمه جدید از قرآن کریم (بخش دوم: ترجمه آقای علی اصغر حلبی)
46 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » پاییز و زمستان 1382 - شماره 14 (11 صفحه - از 4 تا 14)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی