دو ترجمه جدید از قرآن کریم(بخش اول: ترجمه آقای سید کاظم ارفع)
45 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » بهار و تابستان 1382 - شماره 13 (9 صفحه - از 4 تا 12)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی