درباره تضمین و نقش آن در ترجمه قرآن کریم
42 بازدید
محل نشر: بینات » زمستان 1374 - شماره 8 (5 صفحه - از 143 تا 147)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی