درنگی در مقاله « معرفی و بررسی ترجمه قرآن کریم »
52 بازدید
محل نشر: ترجمان وحى » بهار و تابستان 1389 - شماره 27 (14 صفحه - از 49 تا 62)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی